अरू

  • ECE 22.06 मानक परीक्षा उत्तीर्ण

    हाम्रा हेलमेटहरूले ECE 22.06 परीक्षा पास गरेका छन् भनेर बताउन धेरै उत्साहित छु!अप्रिल १३, २०२२ मा, हामीले हाम्रा उत्पादनहरू फुल फेस a600 र अफ रोड A800 ले ECE 22.06 मापदण्डको परीक्षा पास गरेको भर्खरको समाचार प्राप्त गर्‍यो, र हामीले नयाँ ECE 22.06 सम्बन्धित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछौं।
    थप पढ्नुहोस्